1.a 2.9.2022

Radostné povídání, trochu pláče - to byly první dny v Kvítku. Děti z horního Kvítka přivítaly nováčky celoročním vzdělávacím programem "Krteček a zvířátka" Děti z dolního Kvítka poznávaly nové prostředí budovy i zahrady, nové paní učitelky i nové kamarády.