11.10. NÁVŠTĚVA KNIHOVNY

Každý měsíc budou chodit předškoláci do knihovny na náměstí. Na prvním setkání jsme si knihovnu prohlédli, seznámili jsme se s výrobou knížek, naučili jsme de knihy půjčovat a už víme, co najdeme v knížce, kdo do ní kreslí, píše....