17.-21.10.BAREVNÝ PODZIM

Z barevného listí děti tvořily venku i ve školce. Frotáž, lepení a už je tu krajina. Listí, tráva, větve a je tu sluníčko. V tělocvičně děti cvičily s tyčkou, na nářadí a společná hra Na námořníky se dětem zalíbila. Společně s malými dětmi vytvořily z dýně ježka a myšku, na velkém obrazu Koloběh vody si zopakovaly kde se bere voda a co se stane dál...Vědomosti o přírodě xděti prokázaly na Putování za ježkem Bodlinkou, které připravila ve spolupráci se ZŠ Partyzánská Mš Pastelka. Diplom i odměny udělaly dětem  radost.