1-4. LEKCE GRAFOMOTORIKY

Opět jsme se sešli, abychom procvičili prstíky i ručku. Nejdříve společně a pak už na papíru - Osmičky (včelka letí kolem kytiček) se dětem s pomocí rodičů povedly, obdélníky nám už šly hůř. Ale doma to jistě procvičíme, Námětů si děti s rodiči odnesli domů dost.V další lekci si děti procvičily prstíky, ukázaly rodičům jak se nosí, drží i jak pracují s nůžkami a nakonec obtahovaly vlnky - a rychle!