19.4. OSLAVA DNE ZEMĚ

 

 

 

 

Velké děti z celého Kvítka se sešly v zahradách muzera, aby společně oslavily svátek Země. Plnily úkoly, které pro ně připravil Libertin a muzeum ve spolupráci se zdravotní školou. Dětem se bloudění v bludišti a hledání stanovišť fakt líbilocheekya my děkujeme za zdařilou akci.