3.-6.1.TŘI KRÁLOVÉ

Už jsme se na vás děti těšily! Cvičení - o nás baví a tak jsme cvičili s různým náčiním i  na nářadí.  Děti si  zopakovaly  - co je   rok, jména měsíců. Jaké přání máš? Jakou  ruku přání podáš? Povídání jsme zakončili vzpomínkou na Silvestr. Děti "vyškrábaly" ohňostroj. Lenová kapka vody děti pozvala na pokusy s vodou a její teplotou. Děti zmrazily vodu, čaj....porovnávaly teplotu vody zrakem, hmatem. Tři krále děti vyhledaly na obrazu Betléma, poslechly si příběh, zpívaly písničku a vytvořily korunu. Cestou na bruslení jsme si mysleli, že Tři krále potkáme, ale škoda, nepotkali.