13.-17.3.BAREVNÉ TVARY

Je míč kulatý či hranatý? Celý týden byl ve znamení tvarů kolem nás. Děti se seznámily s písní Kulatý a hranatý, stavěly z kostiček komíny, z dřívek paprsky kolem kulatého sluníčka a zkoušely hmatem poznat kulatý a hranatý předmět.S kostičkami a míčky jsme i cvičili, hráli pohybové hry a zopakovaly si barvičky. Děti malovaly kruhy a kostičky, stříhaly geometrické tvary a tvořily z nich postavy. Rytmizovaly známé písně, poslechly si skladbu od Vivaldiho - Jaro a dle své fantazie na ní s šátky tančily. Nezapomněli jsme ani na počítání kostiček a děti také moc zaujaly stavby z velkých dřevěných kostek podle nakreslené předlohy.