13.-17.3.JARO ŤUKÁ NA DVEŘE

Pomaličku přichází jaro a my děti ho celý týden přivolávaly novou písní, seli jsme semínka, bylinkový truhlík, také fazole. Pozorujeme, které semínko bude rychlejší a uvidíme první lístky. Zda velké nebo malé. Děti se seznámily a vyzkoušely si  modulový systém Trihorse. Děti nezapomněly ani na jarní tvoření. Děti malovaly narcisy s použitím papírových košíčků, věnovaly se grafomotorice, nácviku horního a spodního oblouku. Opět  jsme byly v knihovně, kde jsme se děti seznámily s encyklopediemi. V tělocvičně si děti vyzkoušely slslom, kotoul i cvičení s hudbou. Pátek byl také významným dnem, zakončili jsme školičku bruslení a děti dostaly medaili a diplom. Foto najdete v informacích pro rodiče.


--