Květen skončil a my OSLAVUJEME S DĚTMI JEJICH SVÁTEK!  A JAK? ZAČALO TO VZDĚLÁVACÍ AKCÍ - "MOTÝLÍ ŠIMRÁNÍ", NÁSLEDOVALA SPORTOVNÍ AKCE "OLYMPIJSKÉ HRY", POKRAČUJEME POHÁDKOU "PEJSEK A KOČIČKA". A VÝLETEM JSME POKRAČOVALI - SKUPINA MLADŠÍCH DĚTÍ JELA DO ZOO A "VELKÁCI SI VYŠLÁPLI NA BEZDĚZ. DALŠÍ VÝLET MALÝCH DĚTÍ BYL NA ZÁMEK V DOLNÍ LIBCHAVĚ. A TO UŽ TU JE ZÁVĚTEČNÁ AKADEMIE. Fotky najdete v informacich pro rodiče nebi ve třídách.

 

Naše cíle

Dlouhodobým cílem vzdělávacího programu naší školky není stírat rozdíly mezi dětmi, třídit děti do určitých skupin, přehlížet individuální pocity, nadřazovat určité zájmy a jiné omezovat.

Naším cílem je chápat dítě jako jedinečnou a neopakovatelnou osobnost, která má již v tomto věku být sama sebou a právě jako taková má být akceptována.

Rády bychom, aby z dětí vyrostli slušní lidé. Chceme, aby tito lidé uměli pozdravit, poděkovat, omluvit se, pomoci, podívat se zpříma do očí, byli samostatní, neutíkali před zodpovědností. To nám připadá podstatné.

Upřednostňujeme komunikaci, protože komunikace znamená vyměňovat si a sdílet informace s ostatními lidmi a dělit se s nimi o svoje myšlenky, pocity a otázky. Komunikace je klíč ke vstupu do společnosti, je to také síla, která lidstvo spojuje v jedinou kulturu.

 

Fotogalerie