Svatý Martin na bílém koni nepřijel, ale v Kvítku jsme Martina oslavili.

 

 

Motto Kvítka je:

"Rozsévej květy všude a stále, kamkoliv jdeš, protože se ti málokdy podaří jít ještě jednou po stejné cestě."

...jen společně můžeme dosáhnout toho, že člověk, který vyroste z dnešního dítěte, bude nejen umět a znát, ale jeho srdce nebude okoralé a nepřípustné, nebude lhostejný k lidem ani k přírodě….

  Dlouhodobým cílem vzdělávacího programu naší školky není stírat rozdíly mezi dětmi, třídit děti do určitých skupin, přehlížet individuální  pocity, nadřazovat určité zájmy a jiné omezovat.

Naším cílem je chápat dítě jako jedinečnou a neopakovatelnou osobnost, která má již v tomto věku být sama sebou a právě jako taková má být akceptována.

Rády bychom, aby z dětí vyrostli slušní lidé. Chceme, aby tito lidé uměli pozdravit, poděkovat, omluvit se, pomoci, podívat se zpříma do očí, byli samostatní, neutíkali před zodpovědností. To nám připadá podstatné.

Upřednostňujeme komunikaci, protože komunikace znamená vyměňovat si a sdílet informace s ostatními lidmi a dělit se s nimi o svoje myšlenky, pocity a otázky. Komunikace je klíč ke vstupu do společnosti, je to také síla, která lidstvo spojuje v jedinou kulturu.